สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.40% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สมาชิกสามารถเข้าถึงสิทธิ์มากมาย

ขอสมัครทันที

กว่าจะมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

ในปัจจุบันปีพ.ศ. 2566 ( 2023 )สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ได้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด 43คน กว่าจะมีวันนี้ได้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ นั้นได้คอยช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกมาแล้ว 44 ปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2521 นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้รับการจดทะเบียนในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 28 กันยายน ปีพ.ศ. 2521 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จัดอยู่ใน

ออมทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะช่วยเหลือสมาชิกเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ช่วยส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์และให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในยามยากลำบากได้นั้นเอง และบริหารจัดการระบบการบริหารตามหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันได้มีเงินทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่นที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดการก่อตั้ง ปัจจุบันสหกรณ์ป่าไม้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญกับสมาชิกมีความน่าเชื่อถือและคอยพัฒนาสหกรณ์อยู่ตลอดเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถาบันการเงินในรูปแบบต่างๆ

รีวิวรูปแบบการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

เมื่อท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ทางสหกรณ์มีบริการที่ให้ท่านใช้บริการได้ ทั้งหมด 3 ประเภท นั้นคือ การถือหุ้นหกรณ์ การกู้ และการออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และสิ่งที่สมาชิกทุกคนจะได้รับนั้นคือสวัสดิการมากมายที่ทางสหกรณ์ได้มีให้แก่สมาชิกด้วยนั้นเอง การกู้กับสหกรณ์ป่าไม้นั้น มีให้สมาชิกกู้อยู่ 3 รูปแบบ มี เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ การกู้ในแต่ละแบบนั้นจะมีแยกประเภทให้ตรงกับจุดประสงค์การใช้เงินกู้ ของผู้กู้ สิ่งที่น่าสนใจคือเงินกู้ฉุกเฉินของสหกรณ์ป่าไม้นั้น ได้มีการให้บริการกู้ทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่น ซึ่งได้ตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้กู้ที่ต้องการความรวดเร็วมาก ถือว่าสหกรณ์ได้มีการปรังปรุงระบบที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและรวดเร็วอยู่ตลอด ต่อมาพูดถึงเรื่องเงินออมกันบ้าง ในส่วนของการออมกับสหกรณ์นี้นั้นได้มีการออมให้กับสมาชิกทั้งหมด 5 รูปแบบ 1. ออมทรัพย์แบบมัธยัสถ์ 2. ออมทรัพย์แบบพิเศษ 3. ออมทรัพย์แบบอเนกประสงค์ 4. ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 5. ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข และไม่ว่าจะเป็นการออมทรัพย์หรือการกู้แบบใดใด ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์หลักในการคำนวณ ดอกเบี้ยสหกรณ์ เงินฝาก เงินกู้ ด้วยตนเองได้เลย

ช่องทางติดต่อเพื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

หากท่านได้สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ สวัสดิการที่ท่านจะได้รับมีมากมายไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในเรื่องบ้านหลังใหม่ สวัสดิการวันเกิดของสมาชิก สวัสดิการส่งเสริมการเรียนการศึกษาต่อของสมาชิก และยังมีอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถติดต่อตามช่องทางการติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ดังนี้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์หรือยื่นใบสมัครกับผู้แทนสมาชิกสุดท้ายสามารถส่งใบสมัครไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้เลยก็ได้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ที่เว็บไซต์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้เลย

บริษัทประกันภัยต่างๆ

ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพ

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 23% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-59 ปี

ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพใช้เอกสารใดบ้าง?

อ่านรายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล ให้ฝากเงินดอกเบี้ยสูง

อ่านรายละเอียด