Offer Category: สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

  เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

  ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.00% ต่อปี

  อายุ - ไม่กำหนดอายุ

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญมีบริการอะไรบ้าง?

  อ่านรายละเอียด

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

  เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

  ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.40% ต่อปี

  อายุ - ไม่กำหนดอายุ

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

  อ่านรายละเอียด

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

  เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

  ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.75% ต่อปี

  อายุ - ตั้งแต่ 21-60 ปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร สมาชิกสามารถลงหุ้นได้

  อ่านรายละเอียด

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

  ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.20% ต่อปี

  อายุ - ตั้งแต่ 21-60 ปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี 2023

  อ่านรายละเอียด


  สหกรณ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพ ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

  ใครที่เป็นครู และกำลังหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการออมเงินให้ได้ผลกำไรตอบแทนมากที่สุดหากว่าท่านประกอบอาชีพราชการครูแล้วเราอยากให้ท่านลองศึกษาเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้มีการประกอบกิจการเปรียบเสมือนกับเป็นธนาคารอีกรูปแบบหนึ่งให้บริการเกี่ยวกับการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือจะเป็นในเรื่องของการลงเงินทุนร่วมกับสหกรณ์เพื่อให้ได้ปันผลสหกรณ์ (ตอบโจทย์ผู้กำลังคิดว่าจะลงทุนกองทุนไหนดี 2566) มาลองอ่านบทความนี้ตัดสินใจกันเพื่อช่วยให้การสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูง่ายยิ่งขึ้นบ้าง หากท่านได้อ่านบทความนี้ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูคืออะไร ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเกิดจากการต้องการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพรับราชการครูจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขความเดือนร้อนของผู้ประกอบอาชีพราชการครูทางด้านงานเงินและส่งเสริมให้รู้จักการออมมากยิ่งขึ้นนี่แหละถือว่าเป็นข้อดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อีกทั้งยังใช้รูปแบบหลักการบริหารที่อยู่ภายใต้หลักการวิธีดำเนินงานของสหกรณ์ที่ใช้กันทั่วโลกภายใต้หลักการ 7 ประการของสหกรณ์ด้วย

  มารู้จักบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้ดียิ่งขึ้น

  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้เปิดให้บริการโดยมีองค์ประกอบ 3 ข้อหลัก ดังนี้ 1. การให้บริการในเรื่องของการกู้สหกรณ์ครู ซึ่งสามารถกู้ได้ 3 แบบ คือ 1. เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้สูงถึง 5 เท่าของเงินเดือนไม่เกินห้าแสนบาทผ่อนได้ 12 งวด แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนหรือหุ้น 2. เงินกู้สามัญ ซึ่งจะมีกฎเกณฑ์การให้กู้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการโครงการกู้เพื่อการช่วยเหลือการดำรงชีพ โครงการกู้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก หรือโครงการกู้เพื่อแก้ปัญหาด้านการเงินของสมาชิกที่กำลังเดือดร้อนทางด้านการเงิน ซึ่งแต่ละโครงการมีเงื่อนไขที่ต่างกันออกไป 3. เงินกู้พิเศษสำหรับผู้ต้องการยืมเงิน 1000 ด่วนตอนนี้ ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้มีเงินกู้พิเศษเพื่อการลุงทุนกู้ได้ไม่เกินสามล้านบาท และมีเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็กู้ได้ไม่เกินสามล้านบาทเช่นกันรวมถึงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ด้วย ซึ่งแต่ละการกู้ดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของจุดประสงค์การกู้ของท่าน องค์ประกอบการบริการลำดับที่ 2. คือการบริการเงินฝาก ซึ่งแต่ละการฝากเงินจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันออกไป เงินฝากแบบออมทรัพย์ท่านผู้ฝากจะได้ดอกเบี้ยจากการฝากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปีและไม่เสียภาษี ต่อมาฝากแบบออมทรัพย์พิเศษจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์คิดให้อยู่ที่ 2.00 ต่อปีไม่เสียภาษี สุดท้ายการฝากแบบเพิ่มทวีทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.25 ต่อปีไม่เสียภาษีเช่นกัน องค์ประกอบการบริการลำดับที่ 3.การถือหุ้นสหกรณ์จะช่วยให้ท่านสามารถรับเงินปันผลสหกรณ์ได้ตอนสิ้นปี เงินปันผลที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับยอดหุ้นที่สมาชิกจ่ายให้สหกรณ์กำไรสุทธิในแต่ละปี

  สวัสดิการที่น่าสนใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

  หากท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อายุครบหกสิบปีให้เข้าไปยื่นคำร้องขอสวัสดิการภายใน 1 ปี จะได้รับสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโดยไม่ต้องรอเงินเกษียณ ซึ่งจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะได้รับเงินตั้งแต่ 5,000 – 15,000 บาท สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่อมาคือ ทุนสำหรับการจัดศพให้กับครอบครัวสมาชิกหรือตัวสมาชิกเอง หรือทุนสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นทุนและสสวัสดิการที่น่าสนแต่ยังมีสวัสดิการอีกมากมายท่านสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นอีกทั้งยังปลอดภัยกว่าแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนเป็นอย่างมาก ก่อนทำการร่วมเป็นหุ้นสหกรณ์จากการคนหาทางเว็บบอร์ดต่างๆ เช่นพิมพ์ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู pantip เพื่อที่จะทำให้ท่านวิเคราะห์ก่อนสมัครสมาชิกและทำให้เกิดข้อเสียที่จะตามมาน้อยที่สุด