Offer Category: สหกรณ์

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้


  สหกรณ์องค์กรเล็กๆที่จำเป็นของชุมชน

  มีใครเคยรู้จักหรือเคยได้ยินมั้ยว่าสหกรณ์ เชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้จักหรือได้ยินอยู่บ้าง และยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อใคร หรือมีจุดประสงค์อะไร วันนี้เราจะมาบอกคำตอบให้ท่านได้ทราบในบทความนี้ ซึ่งจริงๆแล้วประวัติความเป็นมานั่นเริ่มต้นจากต่างประเทศ แต่ถ้าพูดถึงแค่ในประเทศไทยผู้ที่จัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกในไทยคือ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงณ์ ( พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ) ท่านทรงได้จัดตั้งสหกรณ์ชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ ตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหากรณ์รูปแบบเครดิตไรฟ์ไฟเซน และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์คนแรก ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และวันนี้ก็เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์เชียงรายอีกด้วย สหกรณ์คือกลุ่มคนหรือองค์กรหนึ่งที่มีความประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์จัดตั้งมาเพื่อมีวัตถุประสงค์เอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ภายในองค์กรณ์ โดยไม่ได้ตั้งขึ้นจากรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน แต่เป็นการบริหารที่ขึ้นอยู่กับสมาชิกภายในองค์กรเท่านั้น และปกครองกันโดยสมาชิกหรือกลุ่มคนในสหกรณ์

  รู้จักสหกรณ์ให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าใจ หากอยากได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

  ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสหกรณ์มีกี่ประเภทโดยในปัจุบันนั้นในประเทศไทยได้มีประเภทสหกรณ์ทั้งหมด 7 ประเภท ซึ่งมีประเภทสหกรณ์ดังนี้ 1. สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์การประมง 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. สหกรณ์นิคม 5. สหกรณร้านค้า 6. สหกรณ์บริการ 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และหลักการสหกรณ์ทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยหลักการ 8 ข้อ ซึ่งหลักการเหล่านี้จะช่วยให้ระบบสหกรณ์ (ตัวอย่าง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด)มีการทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีหลักการดังนี้ 1. สมัครสมาชิกโดยสมัครใจ 2. ใช้ระบอบการดูแลโดยใช้หลักประชาธิปไตย 3. สมาชิกทุกคนต้องร่วมสมทบทุนเงินสหกรณ์และช่วยกันอุดหนุนสหกรณ์ 4. เป็นองค์กรอิสระปกครองกันเอง 5. สมาชิกสามารถจัดการศึกษาฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7. เอื้อประโยชน์แก่สมาชิก 8. พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

  สหกรณ์ยอดฮิตในปัจจุบันที่ควรรู้จักไว้

  เราขอยกตัวอย่างระบบงานของสหกรณ์ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 1. สหกรณ์การเกษตร จัดขึ้นโดยเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อรองราคาที่เป็นธรรมหรือไว้ซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในสหกรณ์นั้นเอง 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คือเป็นสถาบันการเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่มีสมาชิกที่ทำอาชีพเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน และการออมเงินกับสหกรณ์สาธารณสุข นั่นจากที่ได้ศึกษามาทางช่องทางออนไลน์ ทราบมาว่า สำหรับสมาชิกที่ออมในลักษณะของหุ้นสหกรณ์ จะได้ผลตอบแทนสูงได้ปันผลถึง 6 % มีความปลอดภัยกว่าเงินกู้นอกระบบแน่นอน อีกทั้งหากท่านเป็นสมาชิกในสหกรณ์ก็จะมีความคุ้นเคยกับเพื่อนสมาชิกและขอคำปรึกษากับสมาชิกได้ สุดท้ายแล้วหากท่านมีความสนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามสามารถเข้าไปปรึกษาสหกรณ์ใกล้ชุมชนของท่านได้เลย