สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.40% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

ขอสมัครทันที

ความเป็นมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน 

สำหรับปี 2566 ( 2023 ) สหกรณ์กรมที่ดิน ยังคงให้บริการในด้านของทางการเงินของสมาชิกอยู่ และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินก็ให้บริการเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็จะมีการให้บริการในเรื่องของเงินกู้สหกรณ์การให้สมาชิกมาฝากออมทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2516 เริ่มงานในวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2516 ในตอนแรกนั้นมีสมาชิกแค่ 478 คนเท่านั้น ทุนในสหกรณ์ที่ดินมีเพียงแค่สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท เจ้าหน้าที่คอยปฏิบัติงานให้บริการแก่สมาชิกเพียงแค่ 11 คน เท่านั้น สหกรณ์กรมที่ดินยังให้บริการอยู่ในปัจจุบันได้เพราะ การทำงานที่โปร่งใส่ การเอื้ออาทรช่วยเหลือสมาชิก การดูแลบริหารการเงินที่รอบคอบ จึงทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน คงอยู่มาจนถึงในปัจจุบัน

บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

การให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินนั่นให้บริการแค่สมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานของกรมที่ดิน ให้บริการทางการเงินอยู่ 2 อย่าง คือ 1. การบริการทางด้านเงินฝาก 2. การบริการทางด้านเงินกู้ การให้บริการด้านเงินฝาก ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินนั้น มีอยู่ 3 ประเภท คือ 1. ฝากออมทรัพย์ 2. ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3. ฝากประจำ การฝากแบบเงินออมทรัพย์ธรรมดากับฝากพิเศษนั้น กำหนดให้เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น เปิดแบบธรรมดานั้นเงินฝากขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ฝากแบบพิเศษนั้นต้องเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์นั้น ออมทรัพย์ จะอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ฝากพิเศษจะอยู่ที่ 2.00 ต่อมาเรามาดูในเรื่องของระบบสินเชื่อสหกรณ์กันบ้าง ทางสหกรณ์มีให้ท่านเลือกกู้ได้ 3 แบบ 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 2. เงินกู้สามัญ 3. เงินกู้พิเศษ กู้ฉุกเฉินสหกรณ์ ท่านสามารถกู้ได้ไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของการเป็นหุ้นสหกรณ์ การกู้แบบสามัญ ต้องใช้หลักประกัน โดยใช้สมาชิก 2คนช่วยค้ำในการกู้ หรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ มาค้ำ ซึ่งจะมีรายละเอียดในเรื่องของการค้ำประกันอยู่สามารถหารายละเอียดอ่านผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ ส่วนในเรื่องของการกู้พิเศษนั้น จะเป็นการกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งจะเหมือนสำหรับบุคคลที่ต้องการมีบ้างหรือสร้างบ้านนั้นเอง ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยในการกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินนั้น กู้สามัญจะมีดอกเบี้ยขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยละ 5.30 – 6.30 การกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6.30 การกู้พิเศษเพื่อการเคหะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี

ช่องทางการติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินที่แสนง่าย

เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินในเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเข้าร่วมใช้บริการและช่วยเหลือสหกรณ์ หรือจะเป็นในเรื่องของการเช็คยอดสหกรณ์ออมทรัพย์ ตอนนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน นั้น ได้มีช่องทางการติดต่อให้ท่านมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE OFFICIAL ซึ่งสามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อเริ่มการติดต่อ หรือแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การขอเป็นสมาชิกได้ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์กรมที่ดินได้เลย

บริษัทประกันภัยต่างๆ

บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสด

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-80 ปี

บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสดได้จริงไหม?

อ่านรายละเอียด

บัตรโลตัส

เงินเดือน - เริ่มต้น 30,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

บัตรโลตัสอนุมัติวันนี้ ใช้งานได้ทันที

อ่านรายละเอียด