SPU : คณาจารย์คณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่นานาชาติ “Professional Accountant Training” มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการวิชาการสู่นานาชาติ ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพบัญชี โดยทีมคณาจารย์คณะบัญชี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “มาตรฐานการบัญชี (IAS 7: Cash Flow Statement)”ในหลักสูตร “Professional Accountant Training” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และผู้ทำบัญชี สปป. ลาว

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี “พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา”

สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้นำนักศึกษา พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรม โดย อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา และร่วมรับฟังพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าในหัวข้อ กิจกรรมนักศึกษากับการเรียนรู้นอกตำราโดยร้อยตำรวจโท ภาณุภัท สร้อยนาค รองสารวัตรฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรม โดย คุณสุภาภรณ์ พุทธจิระ กรรมการที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม

Read more

SPU : โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม กระหึ่ม! กวาด 3 รางวัล แข่งขันระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) ตอบโจทย์ Thailand Transport 4.0

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่านที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 3 รางวัลในการประกวดแข่งขันระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ(Smart Logistics) ในงาน Thailand Transport 4.0 ซึ่งจัดโดย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

Read more

SPU : เปิดแว้ว!! งานนี้หนักจริง..ไม่ดูไม่ได้แล้ว … “หมัดหนัก” GRAPHIC THESIS EXHIBITION ผลงานไอเดียสร้างสรรค์ เด็กดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมแสดงผลงานไอเดียสร้างสรรค์ “หมัดหนัก” GRAPHIC THESIS EXHIBITION โดยภายในงานมีผลงานน่าสนใจมากมาย อาทิ สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “เที่ยวธรรมไทย” , โมเดลบางระจัน Bangrajun (Art Toys) , ชุดตัวอักษรที่ใช้เอกลักษณ์ของหนังตะลุงภาคใต้ “แหลงใต้ฟอนต์” และงานออกแบบอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงาน งานนี้บอกได้คำเดียว คอ GRAPHIC ไม่ควรพลาดชมด้วยประการทั้งปวง

Read more

SPU : “เพราะความรัก สำคัญเทียบเท่ากับ ความรู้” “archcomm DAY” สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “archcomm DAY” เปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายเลือดนักออกแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมอบรมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมทำความรู้จักกับสาขาวิชา “การสื่อสารสถาปัตยกรรม” สาขาวิชาใหม่ที่จะนำน้องๆสู่กิจกรรมที่น้องๆ รัก และใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมาปรับใช้ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวิชาการ โดยมีอาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Read more

SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้บริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT) จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม ร่วมหาทุน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี “ โบว์ลิ่งการกุศล”

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนนำบุคลากร SPU เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล” ชิงถ้วยรางวัลองคมนตรี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ ตามโครงการของ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปทำกิจกรรมส่งเสริมให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศไทยได้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 สถาบัน

Read more

SPU : PA SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง เข้าชมภาพยนตร์ King [email protected] Major Cineplex

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง King Arthur รอบเวลา 17.50 น. เพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงต่อไป ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex รัชโยธิน กรุงเทพฯ

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม ติดปีกรุกนานาชาติ หารือสถาบันการศึกษาด้านการบินชั้นนำ ออสเตรเลีย พัฒนาหลักสูตรการเรียนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม Thailand 4.0

ม.ศรีปทุม ติดปีกรุกนานาชาติ หารือสถาบันการศึกษาด้านการบินชั้นนำ ออสเตรเลีย พัฒนาหลักสูตรการเรียนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมด้วยอาจารย์ลัคณา สันติณรงค์ และอาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Taliessin Reaburn, ASEAN Education Commissioner, Austrade Singapore และคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมด้านการบินชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย อาทิ Ansett Aviation, RMIT, Griffith University โดยมีอาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับในการหารือร่วมกันว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคตอันใกล้

Read more

SPU : สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม เจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดยมีกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสถาบันเอกชนต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read more