SPU : กระหึ่ม! ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัลระดับชาติ สหกิจศึกษาดีเด่น

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนายศุภณัฐ จงเจริญมณี,นายทศพร สังข์ประคอง นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และนักศึกษา SPU ได้รับรางวัลโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการฯ ในการประชุมวิชาการ 20th WACE World Conference 2017 และ 8th Thai Cooperative Education Day 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560

Read more

SPU : ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สู่นานาชาติ SPU จับมือ National University ฟิลิปปินส์ MOU

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุมหารือและการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ National University, Republic of the Philippines โดยผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับ Engr. Alexa Ray Fernando – Dean of the College of Engineering, ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อพัฒนาโครงการหลักสูตรร่วมกันในงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสาสตร์และโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

Read more

SPU : “ไอเดียวัยโจ๋ พัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย” นศ.การตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “พัฒนาร้านค้าปลีกเพื่อความยั่งยืน”ครั้งที่9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด การพัฒนาร้านค้าโชว์ห่วย จากโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ”พัฒนาร้านค้าปลีกเพื่อความยั่งยืน” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

Read more

SPUKK : จิตอาสา เสียสละ แบ่งปัน ดีต่อใจ! ม.ศรีปทุม ขอนแก่น บริจาคน้ำดื่ม และร่วมทำบุญ

คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พร้อมจิตอาสา แจกน้ำดื่ม SPU แก่พี่น้องประชาชนที่ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น

Read more

SPUC : ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Research and Creative Solutions for AEC Identities 2017 for Thailand development 4.0 2017 SPUC National and International Conference โดย หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากKeynote Speaker Prof. Dr.Hrridaysh Deshpande บรรยายพิเศษเรื่อง Transforming Thailand by leveraging its Creative Potentialในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Read more

SPU : คณะบัญชี SPU จับมือ 9 สถาบัน ภาครัฐ-เอกชน MOU ร่วมมือสร้างเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่3จากขวา) เข้าร่วมลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน 9 แห่ง ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัย นำองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป #ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชีSPU

Read more

SPU : พัฒนาศักยภาพเยาวชน จัดอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบสมองกลอัจฉริยะ ตอบโจทย์ ภาคอุตสาหกรรม 4.0 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบสมองกลอัจฉริยะ (Line Tracking Robot) โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ เสริมทักษะและเทคนิค การเขียนโปรแกรม และเทคนิคการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์และส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการตอบสนองกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม 4.0

Read more

SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม สอนกฎหมายสมัยใหม่ สร้างนักกฎหมายดิจิทัล ตอบโจทย์ THAILAND 4.0

สอนกฎหมายสมัยใหม่ สร้างนักกฎหมายดิจิทัล ตอบโจทย์ THAILAND 4.0 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงทะเบียนวันนี้ – 30 มิถุนายน 2560 รับทุนสูงสุด 30,000 บาท*

Read more

SPU : สร้างอาชีพใหม่ ในวงการสถาปนิก ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล “สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

สร้างอาชีพใหม่ ในวงการสถาปนิก ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมัครและลงทะเบียนวันนี้- 30 มิถุนายน 2560 รับทุน 30,000 บาท* (*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด)

Read more

SPUC : ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี ม.ศรีปทุมชลบุรี นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ถวายเครื่องสักการะ

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าเฝ้าถวายสักการะและแสดงมุฑิตาจิต สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more