ป้ายกำกับ: รางวัล

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในฐานะผู้ปกป้องท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมไทย