แรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนวัยทำงาน

กระทรวงแรงงาน มอบราง

Read more

แรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนวัยทำงาน

กระทรวงแรงงาน มอบราง

Read more

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในฐานะผู้ปกป้องท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมไทย

Read more

นิปปอนเพนต์รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558”

Read more

ดั๊บเบิ้ล เอ เชิญชวนส่งไอเดียประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ และพนักงาน รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรณรงค์ต่อเนื่องภายใต้แคมเปญ Double A Save Water เพื่อลดการใช้น้ำในสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง

Read more