ทาทา สตีล (ประเทศไทย) คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2017”

ทาทา สตีล คว้ารางวัล

Read more

แรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนวัยทำงาน

กระทรวงแรงงาน มอบราง

Read more

แรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนวัยทำงาน

กระทรวงแรงงาน มอบราง

Read more

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในฐานะผู้ปกป้องท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมไทย

Read more

นิปปอนเพนต์รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558”

Read more