ไอศกรีม ซีโร-น้ำคราม-พรมยางพารา คว้า “แชมป์ธุรกิจนวัตกรรม”

25 กันยายน 2561 – กรุงเทพฯ / รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2018 เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ พร้อมมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2018 เชิดชูผู้ประกอบการที่ได้รับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

ซึ่งผลงานชนะเลิศประเภทนักธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาคภาคเหนือ ได้แก่ไอศกรีม Zero” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไอศกรีมโฮมเมด  ด้วยสูตรศูนย์คอเสลเตอรอลและไม่มีไขมันทราส์ มีสารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้ทางการเกษตรที่สามารถตอบโจทย์สุขภาพของกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้  ได้สร้างสรรค์ไอศกรีมรสชาติเอกลักษณ์ไทยต่างๆ เช่น ไอศกรีมชุดขนมไทย ไอศกรีมชุดอาหารเหนือ ไอศกรีมชุดอาหารไทย 4 ภาค และไอศกรีมชุดผักสมุนไพรและผลไม้ไทย เป็นต้น, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ “น้ำครามสำเร็จรูป” นวัตกรรมที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการย้อมครามให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถลดระยะเวลาในการย้อม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ภาคใต้ ได้แก่ “พรมละหมาดยางพาราเพื่อสุขภาพ” นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพสำหรับชาวมุสลิม เนื่องจากชาวมุสลิมต้องมีการใช้พรมละหมาดประกอบพิธีทางศาสนาและละหมาดวันละ 5 เวลา พรมละหมาดที่ใช้จะค่อยๆ เสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รศ.ดร.สรนิต กล่าวต่อว่า ผลงานชนะเลิศประเภทนวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ระดับภูมิภาค โดยภาคเหนือ ได้แก่ Coffatic” การบริหารจัดการเปลือกกาแฟ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ กลิ่นเน่าเสียและปนเปื้อน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ “แผ่นแปะสารสกัดว่านชักมดลูก” ควบคุมการปล่อยของสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ ได้แก่ “การพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบติกเพื่อสุขภาพของคนและสัตว์” เสริมสุขภาพในช่องปาก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แสดงความคิดเห็น

comments