กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนโอทอปอบรมฟรี ! วันที่ 1 ส.ค.นี้ ที่ขอนแก่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการโอทอป 3-5 ดาว และ โอทอป ซีเล็ค ในกลุ่มสุขภาพและความงาม เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะความรู้ในการพัฒนาสินค้าโอทอป ตามแนวทางโอทอป นวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 ด้วยการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 , Thailandmall โอกาส SME ในออมนิ ชาเนล , การสร้างผลิตภัณฑ์เด่นแบรนด์ต้องดี บรรจุภัณฑ์ต้องโดน และ การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางแบบได้มาตรฐาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาให้ความรู้หลากหลายท่าน ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมบุศราคัม จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกยังได้รับสิทธิขายสินค้าออนไลน์ในระบบ e-commerce ฟรี ! ผู้ประกอบการโอทอปที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร. 06-1269-4119

แสดงความคิดเห็น

comments