สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.20% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 21-60 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี 2023

ขอสมัครทันที

เรื่องราวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2566 ( 2023 )

อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นการให้บริการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์คือสหกรณ์ที่คอยให้บริการทางด้านการเงินอีกรูปแบบหนึ่งคอยช่วยเหลือเพียงแค่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมสหกรณ์เท่านั้นและสมาชิกก็ต้องอยู่ตรงตามสังกัดงานที่สหกรณ์กำหนดไว้ให้ การทำสหกรณ์ออมทรัพย์นี้มีจุดประสงค์จะเน้นการช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และช่วยเหลือสหกรณ์ด้วยกันเองอาจจะด้วยการให้กู้ยืมหรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์ ของสหกรณ์อื่นเพื่อช่วยให้สหกรณ์อื่นได้รับการสนับสนุนและเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์กรของสหกรณ์ด้วยกันเอง ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปัจุบันก็ได้มีการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างประจำองค์กรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีการให้บริการ ในเรื่องของ เงินฝาก เงินกู้ ทุนเรือนหุ้น และสวัสดิการของสมาชิก

อัปเดตดอกเบี้ย ปี 2566 ( 2023 ) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการปรับดอกเบี้ยของเงินฝากอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.1% ต่อปี โดยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีให้ทุกเดือน หากเปิดบัญชีครั้งแรกกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านต้องฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ในส่วนของการกู้เงินสหกรณ์ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีให้ท่านเลือกกู้ได้ 3 แบบ คือเงินกู้แบบสามัญ โดยทางสหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์การกู้แบบสามัญ 3 แบบ แบบที่1 จะมีวงเงินให้กู้สูงสุดที่ 2 ล้านบาท แบบที่2 ต้องมีคนค้ำประกัน คนค้ำ 1 คน กู้ได้ไม่เกินห้าแสนบาท หากต้องการมากกว่าห้าแสนบาทต้องมีคนค้ำขั้นต่ำ 2 คน แบบที่ 3ของการกู้สามัญ วงเงินที่ได้คือสองแสนบาท หากท่านสนใจการกู้แบบสามัญท่านการอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เลย การกู้แบบที่ 2 คือการกู้แบบพิเศษ การกู้แบบสุดท้ายเป็นการกู้แบบฉุกเฉิน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินจะอยู่ที่ 7.5% ต่อปี และเมื่อปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยของเงินปันผลอยู่ที่ 6.20% โดยการจ่ายเงินปันผลจะเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกอยู่ที่ 20%

มาเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกันเถอะ

เมื่อท่านทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกำไรที่ได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดไว้ให้สูงกว่าธนาคารเสียอีก และเรื่องของการกู้หรือสวัสดิการที่มอบให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ สนใจอยากสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ หากท่านอยู่ภายในสังกัดงานนี้ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครเป็นสมาชิกได้ที่เว็บไซต์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลังจากที่สมัครแล้วท่านจะสามารถเข้าระบบสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์ เพื่อเช็คสถานะการเป็นสมาชิกของท่านได้

บริษัทประกันภัยต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล ให้ฝากเงินดอกเบี้ยสูง

อ่านรายละเอียด

สมัคร true wallet ไม่มีบัตรประชาชน

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ - 15 ปีขึ้นไป

สมัคร true wallet ไม่มีบัตรประชาชนสมัครได้หรือไม่?

อ่านรายละเอียด