สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.50% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ลงทะเบียนง่าย อนุมัติภายใน 3 วัน

ขอสมัครทันที

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครเพื่อสวัสดิการคนสาธารณสุข

การได้บรรจุเป็นข้าราชการ ถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิคนอกจากจะได้ทำงานที่มีเกียรติ รับใช้ประชาชนแล้ว การเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐก็ย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิของตน ซึ่งระบบสหกรณ์ก็ถือเป็นบริการสวัสดิการอย่างหนึ่งทางด้านการเงิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร เป็นบริการด้านการเงิน ให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดสกลนคร โดยมีบริการที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการ และเป็นหลักความมั่นคงทางการเงิน สำหรับข้าราชการ หรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่บรรจุใหม่ และยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร วันนี้เราไปดูรายละเอียดกันว่าสหกรณ์สาธารณสุขสกลนคร จะมีบริการ และสวัสดิการดี ๆ อะไรบ้างที่เหมือนกับสหกรณ์สาธารณสุขขอนแก่นในปี 2023 นี้

  • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร เพื่อนคู่คิดคนสาธารณสุข

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้มีประวัติการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มาจนถึงปี 2566 ถือว่ามีความมั่นคง มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และดำเนินการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสาธารณสุขสกลนครมาอย่างยาวนาน โดยมีบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สกลนคร ดังนี้

  • บริการฝากถอน เงิน โดยให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมโดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร มีอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขถึง 2-4 % ตามจำนวนเงินฝากที่มี
  • บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้มีประเภทเงินกู้สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกหลากหลายตามความต้องการ เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ, เงินกู้ข้าราชการบำนาญ และเงินกู้พิเศษ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ยังมีบริการด้านอื่นๆ เหมือนกับสหกรณ์สาธารณสุขพังงาอีกด้วย เช่น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์, การลงทุนในหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้รับปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตามผลการดำเนินงาน และจำนวนหุ้นที่ถือ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร บริหารงานด้วยคุณภาพ บริการด้วยใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้มีรางวัลการันตีผลการดำเนินงานมากมาย ทำให้ผู้ที่สนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สามารถมั่นใจได้ โดยรางวัลที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้รับได้แก่

  • รางวัลจากสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรื่องผลการดำเนินงานดีเด่น เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้รางวัลผลการดำเนินดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สหกรณ์สาธารณสุขสกลนคร ได้รางวัลการใช้ข้อมูลบัญชีในการบริหารจัดการสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับภาค และอันดับ 3 ของประเทศ

  จากข้อมูลทางออนไลน์ ทำให้ข้าราชการ และพนักงานของรัฐสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดี และสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแน่นอน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขออนไลน์ได้ที่ https://coop-online.phsncoop.com/

บริษัทประกันภัยต่างๆ

บัตรเครดิต scb อันไหนดี

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

บัตรเครดิต scb อันไหนดี? อันไหนให้วงเงินสูง

อ่านรายละเอียด

บัตรเครดิตสําหรับนักศึกษา

เงินเดือน - มีเงินฝากประจำขั้นต่ำ 10,000 บาท

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-25 ปี

บัตรเครดิตนักศึกษาใช้ผ่อนของได้มากมาย

อ่านรายละเอียด