สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.30% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 21-70 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน สหกรณ์ที่ยืดหยุ่นล่าสุด

ขอสมัครทันที

กรมชลประทานก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์หมือนกันนะ แต่ใช้ชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน

สำหรับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ากรมชลประทานนั้นอยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน โดยทำหน้าที่กักเก็บน้ำ ควบคุมประมาณน้ำไม่ให้เกิดอุทกภัย ช่วยจัดหาแหล่งน้ำ แบ่งปันน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังสร้างพลังงานจากน้ำได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความเสียหายจากการขนส่งสินค้าทางน้ำได้เช่นกัน โดยมีสำนักงานชลประทานทั้งหมด 17 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตควบคุมดูแลของแต่ละจังหวัดซึ่งควบคุมทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีดังนี้ ภาคเหนือ มี 4 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ภาคอีสาน มี 4 จังหวัดได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ภาคกลาง มี 5 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ลพบุรี นนทบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ภาคใต้ มี 4 จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส หากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกสหกรณ์ของกรมชลประทานสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานตามสำนักงานชลประทานที่กล่าวไปข้างต้นได้เลย ในปี 2023 นี้ยังสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ชลประทานได้เลย ท่านอาจได้รับสิทธิประโยชน์มากมายในการเป็นสมาชิก

รู้หรือไม่ สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานนั้นมีอะไรบ้าง

สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานในปี 2566 นี้มีทุนสวัสดิการต่างๆดังนี้ ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรแต่ท่านสมาชิกจะต้องรับราชการเท่านั้น ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม เงินสะสมทวีทรัพย์เป็นการจ่ายเงินตามอายุที่สมัครสมาชิก เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ทุนสมาชิกอาวุโส ประกันชีวิตกลุ่ม สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ และตั้งผู้รับโอนประโยชน์จำเป็นจะต้องเพราะหากสมาชิกถึงแก่ความตายจะได้มีผู้สืบทอดผลประโยชน์ ทางสหกรณ์กรมชลประทานยังมีการใช้ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานตัวเดิมอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น หรือท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานได้เหมือนกัน

การบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานเป็นอย่างไร

ในส่วนของการบริการก็มีหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินสหกรณ์โดยท่านสมาชิกจะต้องเข้าไปเปิดปัญชีเงินฝากกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานด้วยตัวเอง เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ในการฝากเงินนั้นท่านจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานกำหนดให้นั้นเอง และหากท่านใดเดือดร้อนเรื่องเงินทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานก็เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกทั้งหลายเข้ามาขอเงินกู้ฉุกเฉินได้เช่นกัน และที่สำคัญนั้นดอกเบี้ยสหกรณ์ไม่แพงอย่างที่ท่านคิด แต่ท่านจะต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน ผู้กู้จะต้องไม่เป็นหนี้สหกรณ์หรือจะต้องชำระหนี้เก่าให้หมดเสียก่อน และท่านต้องมั่นใจว่าท่านมีความรับผิดชอบในการผ่อนชำระอีกด้วย

บริษัทประกันภัยต่างๆ

ยืมเงินสดดีแทค

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ - 15 ปีขึ้นไป

ยืมเงินสดดีแทคยืมค่าโทร และยืมเงินก้อนได้

อ่านรายละเอียด

ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพ

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 23% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-59 ปี

ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพใช้เอกสารใดบ้าง?

อ่านรายละเอียด