สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.55% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงาฝากเงินวันนี้ รับดอกเบี้ยสูง

ขอสมัครทันที

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา บริการประทับใจ เพื่อรู้ใจคนสาธารณสุข

การมีระบบสหกรณ์นั้นถือเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือทางสวัสดิการ ที่เป็นการแชร์สวัสดิการร่วมกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  เพราะระบบสมาชิกสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสมาชิกในด้านของสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่ก็ได้ขยายไปถึงการมีบริการด้านสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับสมาชิก เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ดูแลซึ่งกัน และกันระหว่างสมาชิกของสหกรณ์  โดยในปัจจุบันประเทศไทยก็มีการจัดตั้งระบบสหกรณ์ขึ้นมาอย่างแพร่หลาย แตกต่างกันตามหน่วยงานที่ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา  ก็ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา ก็มีบริการทั้งด้านเงินฝาก, เงินกู้ ระบบสินเชื่อสหกรณ์ต่าง ๆ มากมาย โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงาจะมีบริการอะไรบ้างนั้นเราไปดูรายละเอียดกันได้เลย 

 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา มุ่งมั่นเพื่อบริการเพื่อสมาชิกทุกระดับ ประทับใจ

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา ก็มีบริการทางด้านระบบสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ หลากหลายแบบ โดยสหกรณ์สาธารณสุขพังงานั้น มีบริการได้แก่บริการเงินฝาก  บริกาเงินกู้ บริการระบบสินเชื่อสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยนอกจากบริการด้านการเงินดังกล่าวแล้ว 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา ยังให้บริการด้านอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ บริการการถือหุ้นสหกรณ์ โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา จะได้รับปันผลสหกรณ์จากผลตอบแทนกำไรของการดำเนินงานสหกรณ์ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา ยังมีบริการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับเป็นค่าทำศพสมาชิก และนอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา ยังส่งเสริมการบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดพังงาด้วย เช่น ทุนการศึกษาบุตร ระบบประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้

  • อยากสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา เงื่อนไขไม่เยอะ สมัครง่าย

  สำหรับผู้ที่สนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา ทางเราก็ได้นำข้อมูลข้อบังคับสหกรณ์ มาแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา โดยระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์มีการกำหนดเงื่อนไขออนไลน์ว้ ดังนี้

  1. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข ในจังหวัดพังงา
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
  3. ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณพังงา ต้องมีสัญชาติไทย

  นอกจากนี้แล้ว การที่เราเป็นสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เรายังสามารถให้ญาติสายตรงของเรา เช่น พ่อ แม่ คู่สมรส หรือลูก สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณพังงา เพื่อใช้บริการของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การฝาก หรือถอนเงิน, การถือหุ้นปันผลตอบแทน

บริษัทประกันภัยต่างๆ

ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพ

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 23% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-59 ปี

ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพใช้เอกสารใดบ้าง?

อ่านรายละเอียด

บัตรเครดิต scb อันไหนดี

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

บัตรเครดิต scb อันไหนดี? อันไหนให้วงเงินสูง

อ่านรายละเอียด