สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.00% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญมีบริการอะไรบ้าง?

ขอสมัครทันที

แนะนำแนวทางการเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ                

หากท่านมีความสนใจการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิจะเป็นสมาชิกไว้ว่า ต้องบรรลุนิติภาวะ ไม่ได้เป็นสมาชิกกับสหกรณ์อื่น ต้องเป็นข้าราชการครูหรือลูกจ้างประจำ ที่สำคัญท่านต้องศึกษาจุดประสงค์และระบบการสหกรณ์ เพื่อให้ท่านเข้าใจและได้มีอุดมการณ์ไปในทางเดียวกันกับสมาชิกท่านอื่นๆ ในเรื่องของการเตรียมเอกสารนั้นต้องมีใบประจำตัวราชกาลบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานแสดงรายได้เดือนสุดท้าย หรือตามที่สหกรณ์กำหนด และในใบสมัครต้องมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานรับรองในการหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง ค่าบำนาญ การสมัครสมาชิกจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ100 บาท เมื่อท่านได้เข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญแล้ว สมาชิกจะต้องจ่ายค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกๆเดือน

การกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ                

ในสหกรณ์ครูกรมสามัญมีบริการให้ที่ช่วยในเรื่องบรรเทาความเดือนแก่เพื่อนสมาชิกข้าราชครูสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญนั้นมีการให้กู้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝากเงินสหกรณ์เพื่อให้ได้การปันผลจากสหกรณ์ซึ่งท่านสามารถเช็คเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ผ่านแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเกี่ยวกับการกู้ยืมตอนนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีโครงการการกู้เงินสามัญ ช่วยเหลือข้าราชการครู การปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโครงการนี้มีวงเงินให้ไม่เกิน 120,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแพงแค่ 4.90 ต่อปีเท่านั้น และผ่อนได้ 60 งวด โดยเงื่อนไขที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษากำหนดคือ มีเงินเดือนคงเหลือ 30% ซึ่งต้องเปนเงินเดือนที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในการกู้เงินโครงการนี้ต้องใช้คนค้ำ 1 คน หรือใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกัน ซึ่งกู้ได้ไม่เกิน 95% ของค่าหุ้น ซึ่งตารางผ่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 60 งวดนั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องท่าออนไลน์ ในหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญได้เลย

รู้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

เมื่อท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ สิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากการได้เป็นสมาชิกแล้วนั้นคือการฝากเงิน ซึ่งได้ท่านต้องศศึกษาเรื่องรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยของรูปแบบการฝากที่ท่านต้อง เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดแก่การฝากของท่าน โดยในเรื่องของการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญท่านสามารถเข้าไปสอบถามกับทางสหกรณ์ได้โดยตรง หรือจะสอบถามได้จากทางช่องทางติดต่อนี้ 065-437-7992 ซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายการเงิน ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมได้จากทางเบอร์โทรศัพท์นี้

บริษัทประกันภัยต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.25% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ให้เงินด่วนฉุกเฉิน

อ่านรายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.40% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

อ่านรายละเอียด