สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด

เงินเดือน - ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 3.75% ต่อปี

อายุ - ไม่กำหนดอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดอนุมัติเงินด่วนไว

ขอสมัครทันที

การจัดตั้งสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด

จากการหาประวัติสหกรณ์นั้นทางสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมได้เริ่มการจัดตั้งสหกรณ์เมื่อปี 2521 ชื่อแรกที่ใช้คือชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด แต่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดในปี 2545 เพื่อให้เข้ากับการที่ศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมนั้นเอง และในปัจจุบันก็มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมที่คอยดำเนินงานให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด เป็นจำนวน 32 คน สหกรณ์ศาลยุติธรรม นั้นได้มีการให้บริการแก่สมาชิกเปรียบเสมือนการให้บริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง เหมือนกับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด นั้นจะเป็นในรูปแบบที่ให้สมาชิกในสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหารงานและดูแลสมาชิกด้วยกันเอง จนถึงในปัจจุบันนี้

การให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด

ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นเมื่อข้อมูลของท่านได้เข้าไปอยู่ในระบบสมาชิกสหกรณ์ นอกจากการได้รับปันผลสหกรณ์ จากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดแล้ว ทางสหกรณ์มีความประสงค์อยากให้สมาชิกฝากเงินสหกรณ์ เพื่อให้เป็นทุนใช้จ่ายแก่สหกรณ์แต่สมาชิกจะได้ฝึกการออมเงินไปด้วยในตัว ซึ่งการฝากเงินกับสหกรณ์ จากข้อมูลสหกรณ์ ที่เกี่ยวกับการฝากออมนั้นหากเป็นสมาชิกสามัญ การฝากออมทรัพย์พิเศษ จะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี เงินฝากแบบดอกเบี้ยประจำจะมีดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกอยู่ที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี แต่หากเป็นสมาชิกสมทบ อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ จะอยู่ที่ 0.25 ต่อปี เงินฝากประจำปี จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00 ต่อปี หากฝากแบบประเภทอื่นๆ อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.25 ต่อปี ซึ่งรายการอัตราดอกเบี้ยนี้เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนเมื่อปี 2567 นี่เอง ต่อมาในเรื่องของการกู้ อัตราดอกเบี้ย ที่ทางสหกรณ์กำหนดนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการกู้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยการกู้นั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.75% ไปจนถึง 5.50% 

แนะนำวิธีการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด ปี 2024 

การจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นไม่ยากมากเพราะสามารถติดต่อเพื่อที่จะสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์สอบถามก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ด้วยการแอดไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด หรือสามารถไปสมัครด้วยตนเองได้เลยที่ อาคารศาลอาญา แถวเขตจตุจักร หรือจะส่งเอกสารการสมัครและแบบฟอร์มต่างๆไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัดผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ ซึ่งการเป็นสมาชิกกับสหกรณ์นั้นสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจะมาจากสวัสดิการที่ทางสหกรณ์นั้นได้มอบให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่โสดไม่มีบุตร หากท่านตรงตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ได้กำหนดไว้ท่านจะได้รับเงินสามพันบาท สวัสดิการต่อมาเป็นเรื่องการส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอาวุโสก็มีโดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขได้ในเว็บหลักของสหกรณ์ศาลยุติธรรม สุดท้ายแล้วไม่ว่าอย่างไรการออมเงินฝากเงินในรูปแบบของสหกรณ์นั้น เหมาะกับท่านหรือไม่อยู่ที่ท่านพิจารณาด้วยตนเอง

บริษัทประกันภัยต่างๆ

บัตรเครดิต tmb

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

บัตรเครดิต tmb บัตรดีๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

อ่านรายละเอียด

ฟินนิกซ์ยืมเงิน

เงินเดือน - เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 33% ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-60 ปี

ฟินนิกซ์ยืมเงินผ่านแอพวงเงินหลักแสน

อ่านรายละเอียด