ไข้เลือดออก.. ภัยร้ายช่วงหน้าฝน

ในช่วงหน้าฝน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ช่วงนี้คนไทยมีโอกาสป่วยได้ง่าย และอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนไทยในช่วงฤดูฝน นั้นคือ “โรคไข้เลือดออก โดยโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นปัญหาของสาธารณสุขในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคจึงสามารถแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าหลายคนจะทราบว่าโรคไข้เลือดออกนั้น มีความน่ากลัวและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แต่มีคนจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่รู้ลึกถึงความอันตรายของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากลักษณะอาการจะคล้ายกับอาการป่วยไข้อื่น ๆ การรู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลตนเองเบื้องต้น

พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน  กุมารแพทย์  โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายเป็นพาหะ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอย 2 – 7 วัน และมีอาการร่วม เช่น ปวดศรีษะ ปวดกระบอกตา คลื่นไส้ หรืออาจเป็นผื่นแดงบริเวณผิวหนัง แต่ถ้าหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกของโรค ก็สามารถได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีได้ แต่ในบางรายที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก ผู้ที่มีภาวะอ้วน อาจมีอาการรุนแรง จนถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้

เนื่องจากเชื้อเดงกี่เป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส หากแพทย์ตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคไข้เลือดออก การรักษา คือ การประคับประคองตามอาการ และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนดังนั้นการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดหรือลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายของยุงจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและทำได้ไม่ยาก เช่น การทำลายแหล่งขยายพันธุ์ของยุงในบริเวณบ้าน การใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง เป็นต้น

“ศูนย์แม่และเด็ก” โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้คำปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ และคนในครอบครัว ในการรักษาโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ ที่มาในช่วงหน้าฝน พร้อมบริการวัคซีนที่สำคัญ เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เป็นต้น โดยทีมกุมารแพทย์หลากหลายสาขา ที่พร้อมดูแลครอบครัวของท่าน

แสดงความคิดเห็น

comments