โตโยต้า มาบอก10 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ E85 มีอะไรบ้าง

โตโยต้า มาบอก10 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ E85 มีอะไรบ้าง

หลายคนคงรู้จักกับ E85 แต่อาจไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์และมี ผลต่อเรายังไงบ้างวันนี้ โตโยต้า จึงมาบอก 10 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ E85 ว่ามีผลต่อรถหรือไม่ วันนี้เรามาดูกันคำ เริ่มด้วยข้อแรก

1     น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คืออะไร?

E85 คือ เชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้งานรถยนต์ โดยผสมน้ำมันเบนซินมาตรฐานเข้ากับเอทานอล (E) ในสัดส่วน 15 เปอร์เซ็นต์ และ 85 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ น้ำมันชนิด นี้จึงถูกเรียกว่า “E85” การผสมเอทานอลเข้ากับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนที่น้อยลงก็จะเรียกชื่อตามสัดส่วนของการผสม เช่น ผสม 20% เรียก E20 ผสม 10% เรียก E10 เป็นต้น

2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 85 มีผลทำให้สมรรถนะของรถยนต์ลดลงหรือไม่

คำตอบคือ ไม่ ในทางกลับกันเอทาอลบริสุทธิ์จะมีระดับออกเทนอยู่ที่ 107 – 113 ซึ่งนับว่าสูงกว่าน้ำมันเบนซินที่มีออกเทนอยู่ที่ 91 และ 95 ดังนั้น การผสมเอทานอล ลงในน้ำมันเบนซิน ออกมาเป็นน้ำมัน E85 จะช่วยเพิ่มค่าออกเทนให้กับน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าน้ำมันเบนซินธรรมดา ทั้งนี้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีระดับออกเทนอยู่ที่ 105 เพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์อีก 5 – 10% เมื่อเทียบกับเบนซินธรรมดา และยังช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นอีกด้วย

3 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีผลให้รถยนต์เปลืองน้ำมันมากขึ้นหรือไม่

ใช่ เอทานอลบริสุทธิ์ให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมันเบนซินธรรมดาประมาณ 23% (เอทานอลมีปริมาณหน่วยความร้อน 84,600 บีทียูต่อแกลลอน ส่วนเบนซินบริสุทธิ์ ออกเทน 95 มี 125,000 บีทียูต่อแกลลอน) นั่นหมายถึงระยะทางที่วิ่งได้น้อยกว่า

4 เต็ม E85 ในรถเบนซินธรรมดาได้หรือไม่

รถที่เครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อใช้กับน้ำมัน E85 ไม่ควรใช้น้ำมัน E85 ที่ผสมเอทานอลซึ่งก็คือ แอลกอฮอล์ และคุณสมบัติไม่เหมือนกับน้ำมันเบนซินเพราะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนวัสดุเช่น ยางและพลาสติก และทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดมากกว่าเบนซินด้วย ดังนั้นรถที่จะเติมแก๊สโซฮอล์ E85 ได้จำเป็นต้องปรับโครงสร้าง ทางวิศวกรรมบางส่วน เพื่อให้รองรับน้ำมันชนิดนี้ได้

5 รถแบบไหนที่ใช้ E85

แก๊สโซฮอล์ E85 ใช้ได้สำหรับรถยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า FFV หรือ Flex Fuel Vehicle คือเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทา นอล ซึ่งเติมได้ตั้งแต่น้ำมันเบนซินธรรมดา แก๊สโซฮอล์ E10 E20 ไปจนถึง E85 และยังสามารถเติมผสมกันได้อย่างไม่มีปัญหาอีกด้วย เพราะ FFV จะมีหน่วยควบคุมอิ เล็กทรอนิคส์ (ECU) คอยวัดปริมาณโมเลกุลของออกซิเจนที่เข้าไปในเครื่องยนต์ ปรับการทำงานเหมาะสมกับน้ำมันที่เติม เพื่อให้รถยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ

6 ทำไมประเทศไทยต้องส่งเสริม E85

การสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทน ยังคงเป็นแนวนโยบายหลักของรัฐ ไม่ว่าราคาน้ำมันจะแพงขึ้นหรือถูกลง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คนไทยใช้น้ำ มันแก๊สโซฮอล์นั่นยิ่งสัดส่วนของเอทานอลที่ใช้มีมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยชาติลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพลังงาน เร่งเดินหน้า มาตรการส่งเสริม E85 ให้เร็วที่สุด เนื่องจาก ประเทศไทยมีผลผลิตและการผลิตเอทานอลที่มีศักยภาพมากพอที่จะสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 โดยไม่กระทบกับการ บริโภคภายในประเทศ

7 ทิศทางการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ E85

กระทรวงพลังงานได้พิจารณาที่จะขยายจาก E10 เป็น E85 มาตั้งแต่เริ่มวางนโยบายพลังงานทดแทนในปี 2547 และได้ส่งเสริม E85 บางส่วนในระยะแรกเมื่อปลายปี 2549 เพื่อให้มีการใช้อย่างจริงจังในปี 2555 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ E85 เป็นวาระแห่งชาติและมีนโยบายส่งเสริมการใช้ E85 อย่างครบวงจรภายใน 10 ปี

8 การสนับสนุนการใช้ E85 จากภาครัฐ

กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับภาครัฐหลายหน่วยงานเร่งผลักดันนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ FFV ในประเทศไทย ดังนี้

ลดอาการนำเข้าจาก 80% เหลือเพียง 60% สำหรับรถยนต์ FFV นำเข้าที่ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี. และ 2,500 ซีซี. จำนวน 2,000 คัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV 3% สำหรับรถยนต์ FFV นำเข้าที่ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี. และ 2,500 ซีซี. จำนวน 2,000 คัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV 3% สำหรับรถยนต์ FFV ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้ ได้กำหนด Road Map การส่งเสริมการใช้ E85 อาทิ มาตรการภาษีและอากรเพื่อการนำเข้ารถยนต์ในระยะสั้นของกรมศุลกากร การออกมาตรฐานคุณ ภาพน้ำมัน E85 ของกรมธุรกิจพลังงาน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยและมันสำปะหลังและการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ราชพัสดุของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมธนารักษ์ เป็นต้น

9 ความพร้อมเดินหน้า

วัตถุดิบ ประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตร (อ้อย, กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง) มากพอที่จะรองรับการใช้ E85 ได้ทั้งประเทศ โดยไม่กระทบกับการบริโภคภายใน ประเทศ ปัจจุบันกำลังการผลิตเอทานอลอยู่ที่ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่การใช้เอทานอลอยู่ที่ 1.1 ล้านลิตรต่อวัน และภายในปี 2552 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านลิตรต่อวัน รวมกำลังการผลิตเอทานอลในปี 2552 ประมาณ 3 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถรองรับ E85 ในระยะแรกอย่างไม่มีปัญหา

สถานีบริการ ขณะนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว 3 แห่ง และมีแผนจะขยายเป็น 15 แห่ง ตามความต้องการใช้ของ E85 ส่วนทางด้าน บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้แก๊สโซฮอล์ โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการ E85 เป็น 15 สาขา ในปี 2552 ตามที่กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือ

รถยนต์ ประเทศไทยมีการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง E85 หรือ FFV มาใช้งานแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งกระทรวงพลังงานให้การส่งเสริมด้วยการลดอัตราภาษีนำเข้ารถ ยนต์ FFV สำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยล่าสุด บริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการนำเข้า และเริ่มการผลิตรถยนต์ FFV ในประเทศไทยล็อตแรกแล้วจำนวน 150 คัน นอกจากนี้ค่ายรถยนต์ยุโรปและอเมริกาหลายค่ายตอบรับการส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของภาครัฐ อาทิ ฟอร์ด, เจนเนอรัล มอเตอร์ส, เชฟโรเลต (ประเทศ ไทย) เนื่องจากมีความพร้อมในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 แล้วเห็นด้วยในการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ E85 เพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในอนาคต

10 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ E85

จุดเริ่มต้นของการผลักดันนโยบาย E85 กระทรวงพลังงานได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จากการกำหนด Road Map การส่งเสริม การใช้ E85 ในปี 2551 – 2561 ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมเป็นเงิน 447,377 ล้านบาท สร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศและลดการ ใช้เบนซินได้มูลค่า 386,720 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตพืชเกษตรไปสู่พืชพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงสร้างเสถียรภาพราคาพืชผล เกษตร สร้าง Multiplier Effect ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและบริการมูลค่า 60,657 ล้านบาทในปี 2561 และยังเป็นการช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อนได้ถึง 27.8 ล้าน ตัน ซึ่งผลประโยชน์นี้จะตกไปถึงประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง

เป็นไงบ้างครับ หลังจากได้ความรู้กันไปแล้วหลายๆคนคงตัดสินใจได้แล้วว่าควรเติม E85 หรือป่าว ผมหวังว่าข้อมูลในข่าวนี่จะทำให้หลายๆคนได้ประโยชน์นะครับ

 

หลังจากอ่านข่าวจบแล้ว ใครสนใจซื้อ รถโตโยต้า รุ่น ยาริส , วีออส หรือ Toyota revo สามารถซื้อได้ที่ ศูนย์ โตโยต้า ทุกสาขา หรือ Facebook https://www.facebook.com/โตโยต้า-ป้ายแดง-โปรแรง-ดาวน์น้อย-ของแถม-ส่วนลด-จัดหนัก-จัดเต็ม-107281159958880/?ref=br_rs

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *