เปิดตัว Boomzstore เอเจนซี่ไฟแรงที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้ผลิตเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

บริษัท บูมซ์ สโตร์ อ

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์ CATIA

ซิกมาโซลูชั่นส์ ศูนย์ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์ CATIA สำหรับผู้ใช้งานโดยเฉพาะ

Read more

ระบบลีนเพื่ออุตสาหกรรมโลหการ (Lean Production of Metalworking Industry)

ปรับการทำงานเป็น แบบ Lean ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

Read more