กสร. เผย ปี 62 ผลักดันมาตรฐานแรงงานไทย เข้าสู่สถานประกอบการกว่า 1,000 แห่ง สร้างมูลค่าการส่งออก 4 แสนกว่าล้านบาท

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

อธิบดีกสร. ย้ำใช้ GLP/TLS เพิ่มโอกาสทางค้าผู้ประกอบการ

อธิบดีกรมสวัสดิการแล

Read more

กสร. เผยผลรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานแรงงานไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ย้ำนายจ้างไม่เลือกปฏิบัติหญิงชายในการจ้างงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. มอบประกาศเกียรติคุณ 135 สถานประกอบกิจการภาคเหนือ

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เล็งยกระดับมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

“อนันต์ชัย” สั่งเดินหน้า Safety Thailand พร้อมลุยค้ามนุษย์

รักษาราชการอธิบดีกรม

Read more

กสร. เผยผลงานปี 60 ทะลุเป้า สถานประกอบกิจการยอมรับมาตรฐานแรงงานเพิ่มขึ้น

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more