SPU : หลักสูตร DNA#2 by SPU เผยแนวคิด Digital Transformation ก้าวสู่ปี2018 อย่างไม่ตกเทรนด์

สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดหลักสูตร DNA : Digital Network Advantage รุ่นที่2 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีพลวัตในยุคปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ มัญฑิตา จินดา Senior Strategic Marketing Manager (Digital TV) Workpoint Entertainment ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด ว่า Digital Transformation จริงๆแล้ว “แก่น” ของมันคืออะไร และเตรียมก้าวเข้าสู่ปี2018 อย่างไม่ตกเทรนด์ กับ The art and science of digital marketing 2018 พร้อมเผยเคล็ดลับ 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับธุรกิจออนไลน์ ที่ต้องคำนึงถึง Product, Audience และ Creative ประกอบกับการเลือกใช้สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้ง Facebook Youtube line และ Twitter อีกทั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังเปิดหลักสูตรระยะสั้นอีกหลายหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกของธุรกิจ อาทิเช่น หลักสูตรABC, DEF, DSTARTUP และ THE STORY ณ ห้อง Auditorium2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

Read more

SPU : ปูทางเสริมแกร่งหลักสูตรการบิน! ม.ศรีปทุม ต้อนรับ FAR EAST UNIVERSITY, South Korea

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU ให้การต้อนรับ Dr. Lee Hyo Seon – Dean of Office of International Education and Cooperation และ Dr. Jamnean Joungtrakul, Distinguished Professor, FAR EAST UNIVERSITY, South Korea ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนพร้อมหารือด้านการพัฒนาหลักสูตรการบิน และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน เพื่อปูทางเสริมแกร่งให้นักศึกษา มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพในสายวิชาชีพธุรกิจการบิน 4.0 ต่อไป ณ บอร์ดรูม ชั้น14  อาคาร 40 ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

Read more

SPU : เสริมเขี้ยวเล็บ! “การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น” กับเด็กการจัดการธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการ “THE BUSINESS PROFESSIONAL” เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บทางความคิดให้กับนักศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน SPU และผู้ที่สนใจทั่วไป กับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน  เจ้าของสโลแกนที่ฮิตติดหู “ใครใครก็..บินได้” คุณนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบิน แอร์เอเชีย X อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมเล่าประสบการณ์และแนะนำเทคนิคการบริการอย่างเหนือชั้นและเหนือความคาดหวังด้วยการนำกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารจัดการกับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้าอย่างเหนือชั้น  ณ ห้อง 9-905  ชั้น 9  อาคาร 30 ปี ศรีปทุม ( อาคาร 9) เมื่อเร็วๆนี้

Read more

SPU : มากกว่าวิชาการคือการเรียนรู้! นศ.การจัดการโรงแรม ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาดูงาน โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ดวงดาว อาจสมบูรณ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU  นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่เรียนในรายวิชา การดำเนินงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม HMT221 (กลุ่มที่ 2) จำนวนกว่า 120 คน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการโรงแรม การให้บริการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ด้วยการเข้ารับการปฐมนิเทศและเข้าเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงในงานด้าน F&B เป็นเวลา 5 สัปดาห์  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีทีมคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ อาทิ คุณอัษฎางค์ สุขวิเศษ General Manager ,คุณวิภาค ปุณหวันลี้ตระกูล Executive Assistant Manager ,คุณวาสนา ชาวเกาะ Human Resource Manager ให้เกียรติรอต้อนรับทีมอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

Read more

SPU : ขอเชิญ ร่วมแบ่งปัน สร้างรอยยิ้มและความสุข ให้กับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ กับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการ”ยิ้มสร้างสุข” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ อาทิ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพูสระผม กระดาษชำระ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และอื่นๆ  เพื่อมอบให้กับ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง โดยในงานพบกับละครเพลงชุด “สงครามขนมหวาน” โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นี้

Read more

SPU : ถ่ายทอดความรู้! การทำแผนการสอนและการปรับปรุง (เทคนิคเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น) โดย ผศ.Yasumasa MORI SPU-Japanese

ผศ.Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ อาจารย์ Aki TAKAHSHI  อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (SPU-Japanese) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ”ศึกษาเกี่ยวกับการทำแผนการสอนและการปรับปรุง” ในการสัมมนาเทคนิคเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีขึ้น ซึ่งจัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์และทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ (Toshiba International Foundation: TIFO) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  

Read more

SPU : ขอเชิญเข้าร่วม “พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ” โดยคุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมฟังการสัมมนา ฟรี!!! ในหัวข้อ” Revolution or Reverse?”  พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ!! โดย คุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา ในวันอังคารที่  7 พฤศจิกายน 2560   เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Auditorium2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

Read more

SPU : เสริมศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย ! หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ชลบุรี

วันนี้ (6 พ.ย.)  นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสัมมนาของหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  โดยภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “กฎหมายแรงงานสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ,ผู้ปะนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง และที่ปรึกษาพัฒนาใตราฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่ดี” โดย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา ณ ห้อง 1407 ชั้น 14  อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Read more

SPU : อยากมีเรื่อง ! ต้องฟัง Tech Talk #9 “ TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง Tech Talk#9 หัวข้อ “TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋” โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)แบไต๋ วันพุธที่  8 พฤศจิกายน  2560 เวลา 15.00-16.40 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

Read more

SPU : เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวไทย! สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม

เมื่อ(วันที่ 5 พ.ย.)   ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว รหัส 59 ที่ลงเรียนในรายวิชามรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าเรียนรู้และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยมัคคุเทศก์ตัวจริง อาทิ  เข้าเยี่ยมชมวัดนิเวศธรรมประวัติ,วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังหลวงโบราณ ,วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ และวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย เรียนรู้ทักษะในการบรรยายในสถานที่จริง และเทคนิคในการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับฟังเพื่อความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการการท่องเที่ยวต่อไป ณ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more