SPU : เปิดการแข่งขันวาดภาพเยาวชน ระดับม.ปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครบรอบ 47 ปีก่อตั้งม.ศรีปทุม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จัดการแข่งขันวาดภาพเยาวชนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

Read more

SPU : สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เปิด Open Workshop ชวนเพื่อนจากหลายสถาบัน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย JUN IGARASHI สถาปนิกชาวญี่ปุ่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยได้เชิญสถาปนิกชาวญี่ปุ่น JUN IGARASHI ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายสถาบัน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ University College London  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี จับมือ โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา MOU เพิ่มโอกาสการเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานให้แก่นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Ms.Lina Abdullah ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา  ณ  Atara Mall ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อบันทึกความเข้าใจและสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ในโรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

Read more

SPU : วิศวะ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวน คุณครู อาจารย์ และน้องๆนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2560 ชิงถ้วยพณฯท่านนายกรัฐมนตรี

Line Tracking Robot Contest 2017 ศึกนี้…ห้ามพลาด !!! ใครจะเป็นที่สุดของเจ้าความเร็ว …เร็วๆ นี้ ได้รู้กัน เปิดสนามจริง โครงการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชิงถ้วยรางวัล พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ขอเชิญคุณครู อาจารย์ และน้องๆนักเรียน ในระดับมัธยมและอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2560 ในวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม   ชั้น5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ กทม.(บางเขน) เข้าร่วมแข่งขันฟรี!!! พร้อมรับใบประกาศนียบัตรทุกคน รายละเอียด คลิก https://www.spu.ac.th/fac/engineer/th/content.php?cid=6765

Read more

SPU : ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผอ. OOE ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม บรรยายพิเศษ “ Technology Enhanced Learning” ในหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ของ ควอท. รุ่น 24

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นวิทยากร บรรยาย พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Technology Enhanced Learning ในหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ของ ควอท รุ่น 24 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคณาจารย์ จัดอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

SPU : ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคณาจารย์ จัดอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Read more

SPU : นิเทศฯป.โท ม.ศรีปทุม จัดสัมมนา รวมพลระดมความคิด ”พัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน รุ่นใหม่“

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดสัมมนาโครงการ”พัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน รุ่นใหม่” ชี้ข่าวสารมีมาก แนะสื่อมวลชนหาจุดยืนร่วมกันเพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ มาให้ความรู้ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมหลายสำนัก เช่น ทีวีพูล , ช่อง 7 , สยามกีฬา , PPTV , TPBS , ช่อง 3 , เดลินิวส์ , ไทยรัฐ , เนชั่นทีวี , ไทยรัฐทีวี , กรุงเทพธุรกิจ , สยามบันเทิง และเวิร์คพ้อย เป็นต้น ในการนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 57 , 58 และ 59 และรวมถึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมาก ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Read more

SPU : รองอธิบดี CSCSE กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม

SPU : รองอธิบดี CSCSE กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ม.ศรีปทุม พร้อมกล่าวชื่นชมมาตรฐานการเรียนการสอน อุปกรณ์สนับสนุนที่ครบครันและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมสนับสนุนและแนะนำนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาศรีปทุม

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม MOU สหกิจศึกษา 2 บริษัทชั้นนำของประเทศ ปูทางนศ.พัฒนาศักยภาพสู่โลกการทำงาน

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPUให้การต้อนรับ คุณจันทิมา ควระพฤกษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทฮอลิเดย์ส เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  และคุณอิสราพร พอสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทรัชดา นิรมิตร จำกัด(โรงละครสยามนิรมิต)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ Holidays Center และ สยามนิรมิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะในการปฎิบัติงานจริง ให้แก่นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Read more

SPU : คุณภาพต้องมาก่อน!.. Spirit to Build Quality @ SPU

สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมอบรมโครงการ รวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพ “ Spirit to Build [email protected] “ ให้กับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Auditorium 2  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

Read more