4 เทคนิคการสื่อสารกับผู้สูงวัยผ่านกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลและครอบครัว

การสื่อสารนั้นเป็นทักษะที่สำคัญมากในการดูแลผู้สูงวัย หากการสื่อสารของเราไม่ดีนั้นอาจทำให้สัมพันธภาพระหว่างเราและผู้สูงวัยเป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่นนัก วันนี้จึงมีเทคนิคการสื่อสารกับผู้สูงวัยผ่านกิจกรรมประจำวันซึ่งมีด้วยกัน 4 ข้อ มาให้ทุกท่านได้นำไปลองปรับใช้ดูค่ะ

Read more