เมโทรซิสเต็มส์ฯ เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Security in the Digital Age

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : email : [email protected] Tel. : 02-089-4938 หรือ 089-446-6717

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ Brother จัดงานสัมมนา Making Digital Workflow Reality

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณวาทินี อภัยเสนีย์ โทร.02-089-4718 email : [email protected]  Website : https://www.metrosystems.co.th/

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณศิรินทร์รัตน์ ศรีมุกด์ โทร.02-089-4391 email : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/  

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณธนัฐตา เมืองรมย์ โทร.02-089-4249 อีเมล์ : [email protected] Website: https://www.metrosystems.co.th/ Facebook: https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา The SuperApp for Digital Business Process Revolution

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณธีรภพ ลิ้มตระกูล โทร: 02-089-4564 มือถือ 095-449-9164 อีเมล์ : [email protected]  Website : https://www.metrosystems.co.th/  FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/    

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมแสดงโซลูชั่น I-See-You ภายในงาน IBM Think Thailand 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุภาพรรณ ถ้วนกำจร โทร.02-089-4938,089-4466-717  อีเมล์ : [email protected] website : https://www.metrosystems.co.th/ Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ และ M.TECH ร่วมจัดงาน Redesign Cyber Security Posture

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอนวัตกรรม “Redesign Cyber Security Posture” ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวเปิดงานโดย คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บรรยายหัวข้อ “หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security” นอกจากนี้ยังมีองค์กรชั้นนำที่มากประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน Security ร่วมบรรยายความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ Secure Your Cloud Journey by Check Point, Automation and Orchestration of Security policy Manage by Tufin, Manage Enterprise Network Intelligence by Allot, Cyber exposure in cloud environment by Tenable ณ SO Sofitel Bangkok เมื่อเร็วๆนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุภาพรรณ ถ้วนกำจร โทร.02-089-4938,089-4466-717 อีเมล์ : [email protected] website : https://www.metrosystems.co.th/

Read more

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมโทรซิสเต็มส์ฯ กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

          คุณอรุณ ต่

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 Website : https://www.metrosystems.co.th/  Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Read more