เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ Brother จัดงานสัมมนา Making Digital Workflow Reality

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณวาทินี อภัยเสนีย์ โทร.02-089-4718 email : [email protected]  Website : https://www.metrosystems.co.th/

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณศิรินทร์รัตน์ ศรีมุกด์ โทร.02-089-4391 email : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/  

Read more

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา The SuperApp for Digital Business Process Revolution

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณธีรภพ ลิ้มตระกูล โทร: 02-089-4564 มือถือ 095-449-9164 อีเมล์ : [email protected]  Website : https://www.metrosystems.co.th/  FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/    

Read more