มอบรางวัลและชมการแสดงผลงานแฟชั่น กิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประจำปี 2561

มอบรางวัลและชมการแสด

Read more

กสอ. ผนึกกำลังพันธมิตร สร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ หวังยกระดับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กสอ. ผนึกกำลังพันธมิ

Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ชี้แจงกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018)  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรร

Read more

ผ่ากลยุทธ์ขับเคลื่อนคลองท่อม เมืองสปาน้ำพุร้อนแห่งแรกของประเทศไทย รัฐ-ชุมชน-เอกชน ดันเม็ดเงินลงทุนก้อนแรกกว่า 1,000 ล้านบาท

ธุรกิจ

Read more

กสอ. จับมือ ISMED เปิดรันเวย์ FDC 2017 โชว์ศักยภาพสุดยอดนักออกแบบไทย คว้ารางวัลชนะเลิศทั้ง 3 สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น สอดรับแนวคิด “ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย” ในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2017

กรมส่งเสริมอุตสาหกรร

Read more

ศภ.2 ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมวิพากษ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุน

Read more

ประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มภาคเหนือ New S-Curve Lanna Wellness Tourism

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Read more