SPU : วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัย นศ.ธุรกิจการบิน ว.การท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 28 ผลงาน ในรายวิชา “การวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน” โดยมีการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะศาสตร์ด้านธุรกิจการบิน เพื่อที่นักศึกษาได้นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประกอบการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคตต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้ให้คำแนะนำและวิพากษ์ผลงานนำเสนอวิจัยของนักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

SPU : วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ University of Mary Hardin-Baylor, The United Stated Of America เข้าเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ เป็นประธานในการบรรยายพิเศษ และให้ต้อนรับ Dr. James King – Professor, McLane College of Business, พร้อมคณะนักศึกษาจาก University of Mary Hardin-Baylor, The United Stated Of America จำนวน 17 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรับฟังการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และกิจกรรมของนักศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน จากคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการนำเสนอโครงการ University Social Responsibility : USR รวมพลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยทาง University of Mary Hardin-Baylor ให้ความสนใจ และให้ความชื่นชม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเข้าร่วมรับชมการแสดงชุดพิเศษจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม โดยนำเสนอบทเพลงเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สายตาชาวต่างชาติ และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย ฯลฯ

Read more

SPU : อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ.. ผลผลิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม “พริ้ม” จันทร์ทิพย์ แสงรังสี กับSingle เพลง”ภาระ” เร็วๆนี้ โดย Grand Musik

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “พริ้ม” จันทร์ทิพย์ แสงรังษี นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่กำลังจะมีผลงานเพลง Single เพลงใหม่ล่าสุด เพลง”ภาระ” ภายใต้สังกัด Grand Musik ในเครือ GMM Grammy ซึ่งในเร็วๆนี้คงจะได้รับฟังเพลงเต็มของเธอแน่นอน ฝากติดตามผลงานของนักศึกษา PA SPU ด้วยนะครับ

Read more

SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม การทำวิจัยในกลุ่มชนบนพื้นที่สูง

อาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิจัยในกลุ่มชนบนพื้นที่สูง ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ลงพื้นที่ทำวิจัย ณ ชุมชนพื้นเมือง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more

SPU : ดีต่อใจ…จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา ม.ศรีปทุม ชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจอ่านหนังสือเพื่อบันทึกเสียงสำหรับส่งมอบให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา นำโดย อาจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และหัวหน้างานวิทยุชุมชน คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานบัญชี, สำนักรองอธิการบดี, สำนักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานทะเบียน ร่วมหาหนังสือข้อมูลเกร็ดความรู้ต่างๆมาอ่านเพื่อทำการบันทึกเสียงไว้ใช้สำหรับการเปิดให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาได้รับฟัง

Read more

SPU : แชร์ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง…เพราะรักและห่วงใย..! ปัจฉิมนิเทศวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 12 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเพื่อแชร์ประสบการณ์ มุมมองและข้อคิดดีๆจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก สองศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมข้อคิดดีๆสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคตสำหรับน้องๆวิศวะที่กำลังสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปสู่โลกของการทำงานจริง

Read more

SPU : นักศึกษาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย ดร.ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยอาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดห้องศิลปะการแสดง ให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนรู้ศิลปะการแสดงทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับตัวแม่ วงการบันเทิง ดร.ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา ผู้จัดละครชื่อดังและนักแสดงมากความสามารถ ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิง รวมทั้งเทคนิคและเคล็ดลับในการเข้าสู่วงการบันเทิง ให้กับน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และน้องๆที่กำลังเตรียมเข้าศึกษาต่อSPU

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม ขานรับนโยบายชาติ ร่วม MOU พัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการ และมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มสู่สังคม

Read more

SPU : นักศึกษาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย ดร.ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยอาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดห้องศิลปะการแสดง ให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนรู้ศิลปะการแสดงทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับตัวแม่ วงการบันเทิง ดร.ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา ผู้จัดละครชื่อดังและนักแสดงมากความสามารถ ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิง รวมทั้งเทคนิคและเคล็ดลับในการเข้าสู่วงการบันเทิง ให้กับน้องๆนักศึกษา

Read more

SPU : พัฒนาศักยภาพนักกฎหมายสมัยใหม่ นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ดร.สุรียฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ปกรณ์นิมิตดี นำนักศึกษา ชั้นปีที่4 คณะนิติศาสตร์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาข้อมูลจริงประกอบการเรียนในรายวิชากฎหมายเกี่ยวความผิดของเด็กและเยาวชน ภายใต้กิจกรรมโครงการ Field trip visit #3

Read more