SPU : คณะ IT ม.ศรีปทุม จับมือ2ยักษ์ใหญ่วงการไอที ผลิตบุคลากร ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เซนเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านไอทีและดิจิทัลคอนเทนต์ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0 ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

Read more

SPU : สถาปนา 47 ปี วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ สักการะองค์พระวิษณุกรรมครูช่าง และร่วมรำลึกถึง ดร.สุข พุคยาภรณ์ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ณ ที่ทำการคณะวิศกรรมศาสตร์

Read more

SPU : เปิดมุมมอง..พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในโครงการแลกเปลี่ยน หัวข้อ “เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกฎหมาย ในศตวรรษที่ 21 ตอน 2 ก้าวใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง”ให้กับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงาน เข้าร่วมรับฟังและซักถามด้วย

Read more

SPU : ว.บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการSMEsสู่ตลาดพม่า”

ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษร่วมกับท่านพลเอกเจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS/SSA ในการฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดพม่า” ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ต่างๆได้รับฟัง

Read more

SPU : ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม ม.ศรีปทุม เปิดคลินิกกีฬา SPORT OFFICE สอนกีฬา เยาวชน จ.สระบุรี

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักกีฬา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม “…เปิดคลิกนิกกีฬา SPORT OFFICE…” ซึ่งมีตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการฝึกสอนทักษะทางกีฬาฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับน้องๆนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การกีฬาและสื่อการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนฯ โดยมีอาจารย์ศรีนวน เมยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบพร้อมให้การต้อนรับทีมคณาจารย์จาก SPU ในครั้งนี้ด้วย

Read more

SPU : สร้างผู้นำ “เพาะพันธุ์ต้นกล้าพัฒนาผู้นำนักศึกษา” คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตย์ป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

SPU : คณะวิศวกรรมศาสคร์ ม.ศรีปทุม ร่วมงานเปิดตัว แอพพิเคชั่น “สอบติด”

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่5 จากขวาแถวยืน)ได้รับเชิญเข้าร่วมพูดคุยในงานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “สอบติด” แอพฯแรก และ แอพฯเดียว ที่ให้ทดลองทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อนใคร โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สนับสนุนให้นักศึกษาทำในสิ่งที่ชอบ พัฒนาตัวเองด้วยวิธีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดทักษะ และความชำนาญ อีกทั้งเน้นการเรียนกับตัวจริง สร้างประสบการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับแอพพลิเคชั่น “สอบติด” ที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการทำข้อสอบผ่านแอพลิเคชั่น

Read more

SPU : เพิ่มศักยภาพ พัฒนาผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม 2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานสภาทนายความ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ผศ.ชัชทพงษ์ เชื้อดี รักษาการรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์โสภิศ กิจประชา รักษาการหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ นำนักศึกษาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน ณ สภาทนายความ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

SPU : สัมภาษณ์พิเศษ “ไวรัส Wannacry” โดย อาจารย์นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ศรีปทุม ชลบุรี

อาจารย์นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้ให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปออกรายการ ช่อง แสนสุขวิชั่น (เคเบิ้ลทีวี) ในหัวข้อ เรื่อง “เตือนไวรัส Wannacry” โดยบริษัท Avast ได้รายงานการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry

Read more