ป้ายกำกับ: CSR

Gulf กับกิจกรรม เพื่อ สังคมร่วมสนับสนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย”

Gulf บริษัทด้านพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของไทย เดินหน้าสานต่อปณิธานพ่อหลวง ร.9 กับ กิจกรรมเพื่อสังคม ในการสนับสนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย” อันเป็นโครงการที่น้อมนำพระราชดำริในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงร.9 มาปรับใช้ในเรื่องของการรู้ค่าของพลังงานทดแทน