CAT สนับสนุนประชันทักษะสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 นำโครงข่าย LoRaWAN และระบบ CLOUD Computing สู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่… “ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0”

โครงข่าย LoRaWAN และ

Read more

CAT ภูมิใจ…ภารกิจวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดูแลความปลอดภัย โครงการ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

งาน “อุ่นไอรัก คลายค

Read more