ป้ายกำกับ: โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ร่วมปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ,ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต,Earth Hour 2019,ปิดไฟเพื่อโลก,ลดเพราะรักษ์