กสร. เชิญชวนเสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2563

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. หนุนแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ส่งเสริมในสปก.แล้วกว่าพันแห่ง

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. รุกส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ผลิต “นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง” สร้างสันติสุขวงการแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถกร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เผยนายจ้าง ลูกจ้างใส่ใจแรงงานสัมพันธ์ทวิภาคีเพิ่มขึ้น

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนให้นายจ้าง ลูกจ้างพร้อมรับมือ AI

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ชวนนายจ้างประเมิน“ภาวะสันติสุข”ลดข้อขัดแย้งในองค์กร

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร.เผยปี 60 ข้อเรียกร้องข้อขัดแย้งลดลง ลูกจ้างได้สิทธิประโยชน์กว่า 4 หมื่นล้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more