แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ

แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ – เรียนรู้การทำแซนวิช ที่สามารถทำขายได้จริง – การคำนวณต้นทุน และการเลือกซื้อวัตถุดิบ – การตีน้ำสลัด หัวใจหลักของการทำแซนวิช – บรรจุภัณฑ์และการห่อให้ปัง สด ใหม่ สะอาด – น้ำสลัดที่ต้องเข้ากันกับไส้ – การจับคู่ไส้ชนิดต่างๆ – ขนมปัง ทั้งขนมปังขาว โฮลวีท และชาร์โคล – ไส้ต่างๆ ทั้งคาวและหวาน เช่น แซนวิชทงคัตสึ – แซนวิช แบบอเมริกา แบบยุโรปพร้อมเทคนิค การตัด การหั่น การห่อ – ได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองโดย วิทยาลัยดุสิตธานี

Read more