สถานศึกษากว่า 800 แห่ง ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ชูสปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัยกว่า 400 แห่ง

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

คกก.สหภาพมิตซูบิชิ เข้าพบ อธิบดีกสร. ร่วมสร้างระบบทวิภาคีนายจ้างลูกจ้าง

อธิบดีกรมสวัสดิการแล

Read more

กสร. ทวงค่าจ้างร่วม 7 แสนบาท ช่วยลูกจ้างทำงานบ้าน ชาวเมียนมา

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

ก.แรงงาน เตรียมจัดงาน Thailand Labour Management Award 2019

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร.พัฒนาศักยภาพนิติกร เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ปั้น“นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง” รุ่น 2

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมฯ

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อ

Read more

Walmart พบ กสร. สร้างความเชื่อมั่นพิทักษ์สิทธิแรงงาน

อธิบดีกสร. ให้ผู้แทน

Read more

กระทรวงแรงงาน จัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 2562 พร้อมแถลงผลสำรวจเด็กทำงานประเทศไทย

กระทรวงแรงงาน จัดงาน

Read more