กสร. พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัยให้เป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล คุ้มครองให้ลูกจ้างปลอดภัยจาการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. แนะนายจ้างจัดอุปกรณ์ป้องกันสารมลพิษทางอากาศให้ลูกจ้าง ในพื้นที่ตรวจพบค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน หวั่นได้รับกระทบสุขภาพ

อธิบดีกรมสวัสดิการแล

Read more

กสร. เผยผลสอบนายจ้างเครนถล่ม พบผิดกฎหมายความปลอดภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. แนะนายจ้างลูกจ้างใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดี ลดปัญหาพิพาทแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ร่วมมือนิคมฯ สินสาคร ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

ก.แรงงานจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management ExcellenceAward 2019

กระทรวงแรงงาน ชูต้นแ

Read more

กสร. ยันกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีเงินหมุนเวียนพอช่วยลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

บิ๊กบี้ปลื้ม แก้กฎหมายส่งสำเนาข้อบังคับฯ ช่วยลดขั้นตอนการเริ่มธุรกิจ ส่งผลจัดอันดับ Doing Business ประเทศไทยดีขึ้น

รมว.แรงงานปลื้ม หลัง

Read more

ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น

กระทรวงแรงงาน โดยกรม

Read more

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว เอื้อนักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ทำงาน ลูกจ้างเกษียณอายุได้รับเงินชดเชย

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more