ป้ายกำกับ: สุขภาพ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ นพ.อภิชัย โภคาวัฒนา แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางโรคหัวใจเต้นผิดจัวหวะ เล่าถึงสาเหตุของ ภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติว่า การเต้นของหัวใจผิดจังหวะไม่ว่าจะเต้นช้า หรือเต้นเร็วมีสาเหตุต่างกัน การรักษาก็จะแตกต่างกัน