ป้ายกำกับ: สุขภาพ

จิณณ์ เวลบี้อิ้ง เคาน์ตี้ เผย “ความจำเสื่อม” อันดับ 1 โรคบั่นทอนผู้สูงวัย และคนในครอบครัว เผยออกกำลังกายผสมผสาน (Cogni-cise) และแกงกะหรี่ ช่วยได้!

จิณณ์ เวลบี้อิ้ง เคาน์ตี้ ระบุ “ความจำเสื่อม” อันดับ 1 โรคบั่นทอนผู้สูงวัย และคนในครอบครัว เผยออกกำลังกายผสมผสาน (Cogni-cise) และแกงกะหรี่ ช่วยได้! แนะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องโรค วิธีการดูแล และสภาพแวดล้อมในการดูแลผู้สูงอายุ เน้นสูงวัยแบบ 1 ส. 2 ค. คือ สุขภาพดี ชีวิตมีคุณภาพ และมีความสุข

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ นพ.อภิชัย โภคาวัฒนา แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางโรคหัวใจเต้นผิดจัวหวะ เล่าถึงสาเหตุของ ภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติว่า การเต้นของหัวใจผิดจังหวะไม่ว่าจะเต้นช้า หรือเต้นเร็วมีสาเหตุต่างกัน การรักษาก็จะแตกต่างกัน