สาวไต้หวันคว้าสุดยอดดีไซเนอร์เครื่องประดับระดับโลก ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการตัดสินสุดยอดสุดยอดดีไซเนอร์เครื่องประดับระดับโลกชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

Read more