กสร. เชิญชวนร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร.ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงวัย เตรียมพร้อมเกษียณอย่างมีคุณภาพ

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เผย 6 เดือน นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานกว่า 7 พันแห่ง พบเงินโบนัสสูงสุด

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เผยนายจ้าง ลูกจ้างใส่ใจแรงงานสัมพันธ์ทวิภาคีเพิ่มขึ้น

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

เผยเกณฑ์เฟ้น สปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ต้องไม่เคยทำผิดตามกฎหมายแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เชิญชวนประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more