SPU : วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม “ขยายเวลา รับทุนโควตาพิเศษ สูงสุด 20,000 บาท ถึง 15 ม.ค.60″

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ “60 ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

Read more

SPU : ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์จริง น้องๆ ม.6 หลากหลายสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม “MINI OPEN HOUSE วิทยาลัยการบินและคมนาคม” สถานที่จริง ท่าอากาศยานดอนเมือง และ รร.การบินและคมนาคม

SPU เปิดประสบการณ์ เด็ก ม.6 “MINI OPEN HOUSE วิทยาลัยการบินและคมนาคม” เข้าเรียนรู้สถานที่จริง ท่าอากาศยานดอนเมือง และโรงเรียนการบินกรุงเทพ คลอง 15

Read more