กสร. แนะนายจ้างจัดสวัสดิการการออม เตรียมพร้อมลูกจ้างสู่สังคมสูงวัย

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม.

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เตือนนายจ้างแจ้งข้อมูลอันตรายให้ลูกจ้างรู้ หากให้ทำงานกับสารเคมี

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร.ฝากนายจ้าง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

ลูกจ้าง นายจ้าง ร่วมถกร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เตือนนายจ้างแจ้งรายชื่อสารเคมีอันตรายภายใน 7 วัน

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร.ย้ำนายจ้าง ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร.ออกประกาศขอความร่วมมือช่วยลูกจ้างน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more

กสร. เดินหน้ามาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน เตรียมรับฟังความคิดเห็น 17 ส.ค.นี้

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more