ป้ายกำกับ: ลิ้งค์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ประกอบการดีเด่น” ประจำปี 2560

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ประกอบการดีเด่น” ประจำปี 2560 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย