สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น

เปิดรับสมัครนักศึกษา

Read more

“สถาบันการศึกษาทางไกล” รับสมัครหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระยะสั้น 7 หลักสูตร

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 7 หลักสูตร

Read more