สถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส จัดสัมมนาการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน ฟรี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโ

Read more

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโ

Read more

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิ

Read more

ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

รศ.สุพร รัตนพันธ์ หั

Read more

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าแล

Read more

มจพ. สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้นสมรรถนะขั้นสูง ตอบโจทย์นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้

Read more