ประกวดเขียนบทแอนิเมชั่น 3 มิติ

ขอเชิญชวนพลพรรคนักเข

Read more

#พ่ออยู่กับเราเสมอ คลิปวีดีโอโดนใจ ถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนสังคมไทย พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมงาน มหกรรมในหลวงรักเรา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอ #พ่ออยู่กับเราเสมอ ความยาว 1.41 นาที เพื่อเป็นการรำลึกถึงคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นเรื่องราวเตือนใจสังคมไทยให้สะดุดคิดถึงความหมายของคำว่า “รักพ่อ” ว่าแท้จริงแล้วทุกวันนี้เราได้เดินทางตามรอยพ่อสอนมากน้อยเพียงไร คลิปวิดิโอ #พ่ออยู่กับเราเสมอ นี้จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยจะเผยแพร่ในช่องทางสื่อดิจิตอล ในช่วงค่ำวันที่ 4 ธันวาคม 2560 Website : www.wisdomking.or.th Facebook : www.facebook.com/WisdomKingFan Instagram : wisdomkingfan Youtube : พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ Hashtag : #พ่อยังอยู่กับเราเสมอ #คิดถึงมิลืมเลือน๙ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดบริการให้เข้าชมได้ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดบริการให้เข้าชมวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ################### พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี โดยทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มีเป้าประสงค์ที่จะเชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เกิดเครือข่ายพัฒนา ยกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร และที่สำคัญประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

Read more

โมเดอร์นฟอร์มจัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร”

บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร” เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บิดาแห่งการเกษตรไทย โดยร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เรื่องแรงบันดาลใจเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา กิจกรรมปลูกผักคอนโด การทำนาโยนกล้า และชมการแสดง Body Percussion ในบทเพลงพระราชนิพนธ์จากนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานนี้นอกจากจะได้ความรู้ รอยยิ้ม และความอบอุ่นกลับไปแล้ว ยังได้อิ่มเอมใจไปกับการรับรู้เรื่องราวดีๆ ที่พระองค์ทรงปฎิบัติเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน และสถานที่แห่งนี้แสดงให้ทุกคนเห็นและรู้สึกได้ถึงคำว่า “ในหลวงทรงรักเรา” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

Read more

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง

Read more