เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการพัฒนาอาชีพ เรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น 6 หลักสูตร

สถาบันการศึกษาทางไกล

Read more

สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น

เปิดรับสมัครนักศึกษา

Read more

สถาบันทางไกลรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ทั้งภาษา การถ่ายภาพ พระเครื่อง และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

สถาบันการศึกษาทางไกล

Read more

กำนันชูชาติ เซียนพระชื่อดัง เปิดหนังสือ”พิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาติ”

กำนันชูชาติ มากสัมพันธ์ ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาติ ขอเชิญท่านร่วมงานเปิดหนังสือ “พิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาติ”

Read more