ป้ายกำกับ: บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด รับโล่องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น