“นิเทศ@นิด้า เรามีหลักสูตรที่ช่วยให้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการสื่อสารอย่างยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเข้าใจ”

“นิเทศ@นิด้า เรามีหล

Read more

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) วันนี้ – 13 ธ.ค. 62

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) วันนี้ – 13 ธ.ค. 62

Read more

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

ปริญญาโท สาขาวิชาสื่

Read more

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561

ปริญญาเอก หลักสูตรปร

Read more