ป้ายกำกับ: ดั๊บเบิ้ล เอ

ศศินทร์จัดทอล์ค “ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร Double A Senior Executive Vice President ได้รับเชิญจาก Sasin Center for Sustainability Management หรือ SCSM เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของดั๊บเบิ้ล เอ”

จิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ”

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยนำทีมพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสารวมกว่า 150 คน ร่วมแจกพัดและทิชชูมากกว่า 70,000 ชิ้น

โชว์นวัตกรรมใหม่ในงาน UAV STARTUP 2017

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “UAV STARTUP 2017” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากองค์กรด้านน้ำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสาทำยางยืดเพื่อสุขภาพให้ชุมชน

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดทำโครงการ ๙ กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ร่วมทำยางยืดเพื่อสุขภาพ มอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

รวมน้ำใจช่วยกาชาด

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนามอบเงินสนับสนุนให้กับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

น้อมใจทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิตครั้งที่ 89

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 89 ทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ อาสาพัฒนาห้องสมุด

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ และพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ร่วมกิจกรรม “อาสาพัฒนาห้องสมุด” ณ โรงเรียนบางวัว (สายเสริมวิทย์) จ.ฉะเชิงเทรา