สูตร กล้วยบวชชี “รสอร่อย ไม่ฝาด”

กล้วยน้ำว้า ผลไม้ที่คงไม่มีคนไทย คนไหนไม่รู้จัก หากใครเป็นเด็กต่างจังหวัดต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะคนไทยนิยม ป้อนกล้วยน้ำว้าให้เด็ก ๆ กินตั้งแต่เริ่มหัดกลืนกันเลยที่เดียว

Read more