รู้หรือไม่การนอนดึกทำให้เกิดสิว

ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว ว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ มีความสำคัญการรักษาสมดุลของร่างกาย และการนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด

Read more

8 วิธีสังเกต ว่าลูกน้องแอนตี้คุณหรือยัง

การทำงานเป็นทีมต้องอาศัยหลาย ๆ ทักษะเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัมพันธ์ การบริหารงาน และจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อให้เกิดทีมเวิร์ค และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

Read more

ธรรมชาติของมนุษย์ทั้ง 6 อย่างที่เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมการทำงาน

จิตสำนึกของมนุษย์ หมายถึง จิตที่รู้สั่นสะเทือนตนเองทั้ง 6 ประการ นั่นเอง ถ้าจิตที่ได้รับการกระตุ้นหรือปลุกเร้าด้วยเงื่อนไขที่เป็นบวก

Read more

สำนึกที่ดีงามอันพึ่งมีต่อกันในการทำงาน

ทีมเวิร์ค จะมีประสิทธิภาพที่จะนำไปสู่ประสิทธิผลที่ต้องการ สมาชิกภายในทีมงานแต่ละคนจะต้องแสดงความสมานฉันท์ที่ว่านี้ผ่านความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมั่นคง

Read more

การทำงานควรมองเห็นคุณค่าของกันและกันอย่างแท้จริง

การช่วยให้สมาชิกทุกคนภายในทีมเข้าถึงซึ่งความสมานฉันท์อันจะนำไปสู่การสร้างพลังร่วมพลังแห่งจิตใจของพวกเขาให้เป็นพลังทีม

Read more

มาดูกระเป๋า แมวขนฟู เทรนด์ฮิตของสาว ๆ ญี่ปุ่นกัน

กระเป๋านี้ถูกสร้างขึ้นโดยแม่บ้านชาวญี่ปุ่น ผู้หลงรักเจ้า แมวขนฟู สำหรับใครที่อยากได้มาครอบครอง

Read more

ใจสั่น แบบไหนต้องไปหาหมอ

” อาการใจสั่น ” เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่หลายคนเคยเจอ บางรายหมายถึงปกติ แต่บางรายอาจถือว่าไม่ปกติก็ได้ โดยทั่วไปเรามักรู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ ในภาวะที่หัวใจบีบตัวแรง เต้นเร็ว ในขณะออกกำลังกาย แต่ในภางะที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นเลย ในบางคนอาจจะเกิด อาการใจสั่น จนทำให้เกิดข้อกังวลสงสัยว่า หัวใจฉันเกิดความผิดปกติหรือไม่

Read more