ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Biz Talk หัวข้อ BRANDING & ADAPTATION @คณะบริหารธุรกิจ SPU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่าน เข้าฟังการบรรยายพิเศษBiz Talk หัวข้อ “BRANDING & ADAPTATION”โดย คุณขวัญสุภา ปัญญาวุฒิไกร ผู้บริหาร Greyscales Design Co., Ltd. เป็นวิทยากร

Read more

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Tech Talk Season 4 ep.8 – ep.10 พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional ฟรี!

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญทุกท่านร่วมฟัง Tech Talk Season 4 ep.8 – ep.10“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Infographic Thailand

Read more

คณะบริหารธุรกิจ NIDA…จัดประชุมวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 4 เตรียมความพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทย ในยุคเปลี่ยนภาค นักวิชาการชื่อดังจากทั่วโลก ตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA จัดงาน การประชุมวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 เตรียมความพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “Transforming Business to the Future”

Read more